Browsed by
יום: 20 ביולי 2017

כפרי במובן הטוב

כפרי במובן הטוב

יקב ארגוב של אמיר ארגוב במושב אביאל שבעמק אלונה הוא יקב ביתי המייצר כ-3,000 בקבוקים בשנה. לקראת פסטיבל "כרמים וטעמים" ברמת הנדיב (שהיה, אגב, סיפור הצלחה) טעמתי את ארגוב פטיט סירה 2014, שנה בעץ צרפתי ואמריקני, יין עשיר ומאוזן. רשמי טעימה: