Browsed by
יום: 9 בספטמבר 2017

לתפוס טרמפ על סיפור הצלחה

לתפוס טרמפ על סיפור הצלחה

יקב סגל החליט למצות את סיפור ההצלחה של ה"ללא סינון" המיתולוגי והשיק את סגל PETIT UF, "תווית שנייה ליין הדגל". ההקשר בין שני היינות לא ברור למעט ענייני שיווק ותווית דומה. רשמי טעימה