Browsed by
יום: 13 בספטמבר 2017

עוד שיעור בתקשורת

עוד שיעור בתקשורת

מתעלומות יקב היוצר: איך 650,000 בקבוקי יין ב-2017, הופכים אותו ל"יקב החמישי בגודלו בישראל"?, איך מסתדרות מכירות מוצהרות של "למעלה ממיליון ליטרים של יין לקראת ראש השנה" עם היקף הייצור? ויש גם סקר על צריכת יין... של גברים בלבד