Browsed by
יום: 10 בנובמבר 2017

על מראווי, באלדי ומה שביניהם

על מראווי, באלדי ומה שביניהם

לפני כעשור הושקה תוכנית סיוע בינלאומית לקידום הכרמים ויינות היקב של מנזר כרמיזן ליד בית לחם ולשימור זנים היסטוריים מקומיים. לאחר בדיקות DNA של עשרות דוגמאות בחר היינן האיטלקי המפורסם Riccardo Cotarella להתמקד בארבעה זנים - חמדאני (מראווי), ג'נדאלי, דאבוקי ובזן האדום באלדי. יקב כרמיזן נפתח ב-1855