Browsed by
יום: 14 בנובמבר 2017

Le Beaujolais Nouveau 2017 est arrivé

Le Beaujolais Nouveau 2017 est arrivé

יין הביכורים הצרפתי בוז'ולה נובו 2017 יושק ביום רביעי בחצות וחוגגים מניו זילנד עד מקסיקו יחלצו, על פי אזורי הזמן, מיליוני בקבוקים. בשנים האחרונות סר חינו של הנובו במידה ניכרת, בעיקר מחוץ לצרפת, ותרמו לכך איכות לעתים נמוכה וגם, נודה על האמת, לא לכולם מתאים יין אדום צונן בעיצומו של נובמבר. השקות הבציר החדש יהיו ביום חמישי ברשת "דרך היין"