Browsed by
יום: 4 בדצמבר 2017

מאסי מציינים יובל ל-Campofiorin

מאסי מציינים יובל ל-Campofiorin

MASI מציינים 50 שנה לבציר הראשון של Campofiorin, יין המבטא יותר מכל את ההתמחות שלהם בשימוש בענבים מיובשים למחצה, שיטה שהייתה נהוגה עוד בעת העתיקה. יבואני מאסי, קבוצת צרפת ישראל, ציינו את היובל באירוע טעימות למגזר המקצועי. רשמי טעימה