Browsed by
יום: 16 בדצמבר 2017

שישה מלוך לומונד וגלן סקוטיה

שישה מלוך לומונד וגלן סקוטיה

הסיפור של מזקקת לוך לומונד החל ב-1814 בקצה הצפוני של אגם לומונד ולאחר תהפוכות וחילופי בעלויות מוקמה המזקקה ב-1964 באלכסנדריה, עיירה הסמוכה לאגם. מזקקה אחרת של קבוצת לוך לומונד היא Glen Scotia בחצי האי Kintyre ליד אגם קמפבלטאון. חברת יורוסטנדרט מיבאת לארץ מוצרים של שתי המזקקות
יינות, סליחה, שיכרים מפירות יער

יינות, סליחה, שיכרים מפירות יער

במדינות לא מעטות משתמשים במונח "יין" באופן חוקי לחלוטין גם בהקשר של שיכרי פירות שאינם ענבים, כמו יין התפוחים בגרמניה או היינות מפירות יער של Pasek Cellars ממדינת וושינגטון המיובאים כעת לארץ. רשמי טעימה והרהורים על יוקר המחייה