Browsed by
יום: 19 בדצמבר 2017

Menabrea Bionda

Menabrea Bionda

מבשלת הבירה Menabrea בפיימונטה שבאיטליה ציינה בשנה שעברה 170 שנה להקמתה. חברת דיפלומט מפיצה בארץ את מנבראה ביונדה, לאגר פרימיום כשרה המיוצרת מלתת שעורה ותירס בתסיסה תחתית