Browsed by
יום: 28 בדצמבר 2017

Israeli Bubbles of Excellence

Israeli Bubbles of Excellence

כדי לייצר יינות מבעבעים בשיטה המסורתית, ברמה של יקב רמת הגולן, נדרשים חזון, ניסיון מצטבר, מיומנות גבוהה, הקפדה על פרטים והרבה סבלנות. נוסף על המבעבעים הקלסיים של היקב, יינות Late Disgorged שהתבגרו עשור ויותר על השמרים, מצליחים להרשים בגדול. רשמי טעימה