Browsed by
יום: 14 בינואר 2018

אירוע: פינו נואר על ציר הזמן

אירוע: פינו נואר על ציר הזמן

יקב ויתקין יקיים ב-26 בינואר טעימה אנכית של יינות פינו נואר מבציר 2005 עד בציר 2016 (7 יינות לפחות). האירוע יתמקד בהבדלים שבין שנות הבציר, במאפייני הזן ובגישה הייננית, ויוגשו מנות שיותאמו ליינות. השתתפות רק בהרשמה מראש