Browsed by
יום: 9 בפברואר 2018

מיתוג חדש, רוח חדשה

מיתוג חדש, רוח חדשה

יקב טוליפ בכפר תקווה ישלים עד יולי מיתוג מחדש ובתוך שנתיים יגדל בעצמו את כל הענבים ליינות שהוא מייצר. המנכ"ל רועי יצחקי והיינן דוד בר אילן ספרו על השינויים הצפויים והציגו את בלאק טוליפ 2015