Browsed by
יום: 18 במרץ 2018

שלושה יקבים ביום (3)

שלושה יקבים ביום (3)

זה הזמן לטפח את מגדלי היין הישראלים העובדים בכרמים וביקבים ומייצרים יינות איכות. נסו גם יינות מזנים שאינכם מכירים ושל יצרנים יצירתיים ומפתיעים. עוד יינות לקראת פסח משלושה יקבים: רמת הגולן, דומיין סרור ובן חיים