Browsed by
יום: 26 ביוני 2018

בקרדי בריזר תות

בקרדי בריזר תות

טמפו השיקה את בקרדי בריזר תות והוא מצטרף למשקאות בטעמי אבטיח, לימון, אננס וליים. בריזר של בקרדי שולט בקטגוריית המשקאות האלכוהוליים המוכנים לשתיה בארץ ונתח השוק שלו יותר מ-70%