Browsed by
יום: 18 בדצמבר 2018

"יש לנו מה להראות לעולם"

"יש לנו מה להראות לעולם"

החיבור בין יקבי הקוורטט של הרי יהודה נובע מאהבה לאזור, מן האמונה בפוטנציאל שלו ומן הרצון להסביר לעולם שמדובר באזור מרתק של יינות איכות, חבל ארץ שהייתה בו תעשיית יין עוד בעת העתיקה