Browsed by
יום: 17 במרץ 2019

Cesari Tasting in TLV

Cesari Tasting in TLV

יבואנית היין והכהילים אנוטקה קיימה טעימה של יינות יקב צ'זרי מאזור היין ולפוליצ'לה שבצפון מזרח איטליה. רשמי טעימה, מולפוליצ'לה קלאסיקו דרך ריפאסו ועד לאמרונה ריזרבה