Browsed by
יום: 23 במרץ 2019

סגל: התערבות מינימלית

סגל: התערבות מינימלית

יקב סגל משלים מהלך של השקת סדרות המתאפיינות בהתערבות מינימלית בתהליכי הייצור. לאחר פרי ראן מגיעות עוד שתי סדרות בהתערבות מינורית: התססה פראית ואשכולות שלמים. רשמי טעימה