Browsed by
יום: 1 באפריל 2019

עשרה יינות לחג (1)

עשרה יינות לחג (1)

בימים הבאים לקראת חג החירות נביא בכל פעם סקירה של עשרה יינות חדשים מיקבים גדולים, בינוניים וקטנים, מגוון רחב של זנים, סגנונות ומחירים