Browsed by
יום: 2 באפריל 2019

עשרה יינות לחג (2)

עשרה יינות לחג (2)

שוק היין בשיאו בימים של טרום פסח. זה הזמן לטפח את מגדלי היין הישראלים, גדולים, בינוניים ומשפחתיים. סקירה שנייה של עשרה יינות ישראליים