Browsed by
יום: 3 באפריל 2019

עשרה יינות לחג (3)

עשרה יינות לחג (3)

עשרה יינות של כרמי נטופה, יקב 1848, יקבי כרמל, יקבי בנימינה ויקבי ארזה. בסעודות החג גוונו ככל שאפשר והקפידו על טמפרטורת הגשה שתעצים את מאפייני היינות