Browsed by
יום: 6 באפריל 2019

שמונה יינות לחג (6)

שמונה יינות לחג (6)

כמות ניכרת מן היין המיוצר בארץ נמכרת לקראת פסח והיקבים משקיעים משאבים גדולים לקדם את המכירות גם באמצעות ערוצי הטלוויזיה. לפני חג החירות סקירה שישית של יינות ישראליים