Browsed by
יום: 15 בדצמבר 2019

MundusVini 2020 Spring Tasting

MundusVini 2020 Spring Tasting

מונדוסויני בנוישטט שבחבל פפלץ בגרמניה היא אחת מתחרויות היין המובילות בעולם הן בממדיה הן בשקיפות ובמקצוענות של השופטים. אפשר להירשם למהדורת האביב עד 24 בינואר 2020