Browsed by
יום: 22 בינואר 2020

ברקן אסמבלאז' איתן 2016

ברקן אסמבלאז' איתן 2016

סדרת הבלנדים אסמבלאז' של יקבי ברקן נותנת ביטוי לאזורי גידול שונים – הגליל העליון, הרי ירושלים ושפלת יהודה. טעמתי את הבלנד איתן מהרי ירושלים, בציר 2016. רשמי טעימה