Browsed by
יום: 27 במרץ 2020

חג החירות 2020 סקירה 1

חג החירות 2020 סקירה 1

בציפייה לימים טובים יותר אנו נדרשים לתמוך בתעשיית היין המקומית ובסקירה הראשונה שלי לקראת פסח שמונה יינות של היקבים ברקן, טורא, לה פורה ובן חיים