Browsed by
יום: 2 באוגוסט 2020

בקבוקי יין קלים מזהמים פחות

בקבוקי יין קלים מזהמים פחות

עיתון יין מוביל באיטליה מקדם יוזמה נגד שימוש בבקבוקים כבדים בתעשיית היין משום שהם מזהמים יותר את הסביבה לעומת הבקבוקים הקלים יותר. חומר למחשבה ליצרני היין גם אצלנו שמקצתם עדיין סבורים שיש קשר בין יוקרה לבין משקל הבקבוק