Browsed by
יום: 1 בדצמבר 2020

Darom by Yatir

Darom by Yatir

יקב יתיר מציע סדרה חדשה, דרום שמה, המכוונת לפלח השוק של כ-80/70 ש"ח הבקבוק. בינתיים מדובר בבלנד אדום ובבלנד לבן. רשמי טעימה