MundusVini Spring Tasting – The Israeli Winners

MundusVini Spring Tasting – The Israeli Winners

יקב הרי גליל הוא הזוכה הגדול מישראל במהדורת החורף/אביב של תחרות היין הענקית MundusVini שננעלה שלשום בנוישטאט שבגרמניה. בתחרות התמודדו 7,481 יינות ובהם 25 יינות ישראליים. הרי גליל זכו ב-6 מדליות זהב ולצדם יקבי ברקן (שתי מדליות זהב) ויקב רמת הגולן (מדליית זהב אחת). מדליות כסף הוענקו ליקב בזלת הגולן (1), יקב רמת הגולן (4) ויקבי ברקן (2). את התחרות מארגן בית ההוצאה לאור Meininger Verlag וזו הייתה המהדורה ה-26 בהשתתפות שופטים בכירים מעשרות מדינות.

Saalbauמדליות זהב
יקב רמת הגולן ירדן שרדונה אודם 2018
יקבי ברקן 624 אלטיטיוד 2016
יקבי ברקן קלאסיק מרלו 2018
הרי גליל כרם משגב עם 2016
הרי גליל יראון 2017
הרי גליל מירון 2017 –  Best of Show Israel
הרי גליל אלון 2016
הרי גליל אלה 2016
הרי גליל לבן 2019

מדליות כסף
בזלת הגולן מגמה 2012
יקב רמת הגולן ירדן מרלו 2016
יקב רמת הגולן ירדן קברנה סוביניון 2016
יקב רמת הגולן גמלא סירה 2017
יקב רמת הגולן גמלא קברנה סוביניון 2017
יקבי ברקן בטא מראווי 2018
יקבי ברקן רזרב מהדורת זהב קברנה סוביניון 2016

Comments are closed.