Browsed by
Month: פברואר 2019

Kosher Food & Wine Experience TLV

Kosher Food & Wine Experience TLV

טועמים עולם - תערוכת היין הכשר של צור עולם של יין, במהדורתה השמינית, התקיימה גם השנה בת"א בהשתתפות כ-40 יקבים מהארץ ומחו"ל והוצגו בה יותר מ-170 יינות. סקירה של כמה יינות מומלצים
איכות מריוחה

איכות מריוחה

ששה יקבים בריוחה ובטורו שבספרד, חברה משפחתית, חמישה דורות, 90% יינות אדומים, 30% יצוא, אלה כמה מן המספרים של קבוצת טרה קנטבריה. ויש גם רשמי טעימה