Browsed by
Month: אוקטובר 2020

Paulaner Oktoberfest 2020

Paulaner Oktoberfest 2020

לאכזבת מיליוני אוהבים של בירה, בוטלו השנה חגיגות פסטיבל הבירה הענקי אוקטוברפסט בגרמניה. מבשלת פאולנר מציעה להתנחם עם הדבר האמיתי - בירת אוקטוברפסט 2020