Browsed by
יום: 6 בינואר 2022

White Wine Professionals

White Wine Professionals

ביקור ביקב ספרה בגבעת ישעיהו אצל המומחים ליינות לבנים: עם דורון וסימה רב הון טעמנו שלושה יינות מרשימים מכרמי היקב. רשמי טעימה