Browsed by
Day: 1 באפריל 2024

פסח עם יינות יתיר

פסח עם יינות יתיר

מאז הקמתו בשנת 2000 יקב יתיר שבשולי המדבר מייצר יינות מצטיינים באיכותם מכרמיו ביער יתיר. לקראת פסח טעמתי שני יינות אדומים חדשים ושבתי אל נחל יתיר הלבן